Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Co to jest metoda kasowa a memoriałowa?

money-340498_640

Wyróżniamy dwie metody ujmowania kosztów – nowsza wersja metody kasowej zwana obecnie uproszczoną oraz metoda memoriałowa.

Co to jest metoda kasowa?
W metodzie kasowej tzw. uproszczonej, ujmuje się koszty w dacie ich poniesienia, a więc w dacie wystawienia dokumentu.

Podatnik zobowiązany jest więc wpisywać koszty uzyskania przychodów do podatkowej księgi pod datą wystawienia dowodów potwierdzających poniesienie tych kosztów.
Co to jest metoda memoriałowa?
Natomiast metoda memoriałowa ujmuje koszty w okresie którego dotyczą – art. 22 ust. 5-5c oraz ust. 6 ustawy o PIT.

Tutaj obowiązkiem przedsiębiorcy jest oddzielenie kosztów bezpośrednio i pośrednio związanych z przychodem uzyskiwanym w danym roku. Jest to bardzo istotne rozróżnienie, od niego bowiem zależy, kiedy dany wydatek powinien zostać ujęty w KPiR.

Koszty uzyskania przychodów zgodnie z memoriałowym ich ujęciem dzielone są na dwie grupy:

  • koszty bezpośrednie – są one związane z osiąganymi przychodami,
  • koszty pośrednie – są związane z osiąganymi przychodami.

Koszty bezpośrednie to koszty, które można zakwalifikować do grupy towarów czy usług na podstawie dokumentów źródłowych (np. zakup materiałów). Koszty, które związane są z osiągniętymi przychodami, ujmowane są w roku w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody. Koszty bezpośrednie to takie, które można bezpośrednio przyporządkować do faktur, jakie wystawia się swoim klientom. Jest to zakup określonych towarów, które następnie można odprzedać czy zakup usługi niezbędnej do tego, aby można było zrealizować kontrakt.

Koszty pośrednie nie mogą być zakwalifikowane pod wytworzenie towaru na podstawie jakiejkolwiek dokumentacji. Ujmuje się je w dniu wystawienia faktury. Jeżeli jednak dotyczą one dłuższego okresu niż rok podatkowy, ujmuje się je proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą, np. abonament za telefon, opłaty leasingowe obejmujące całość umowy. Koszty pośrednie to takie, których nie można jednoznacznie przyporządkować do konkretnego przychodu, jaki jest osiągany. Są to np. wydatki na reklamę, abonament telefoniczny, czynsz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *