Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Co to jest faktura uproszczona i jakie dane musi zawierać?

office-1575939_640
Faktura uproszczona to dokument potwierdzający zaistniałą operację gospodarczą, które kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł (albo 100 euro).
Faktura uproszczona może być wystawiona przez podatnika VAT czynnego lub zwolnionego i to on decyduje o tym, czy udokumentować sprzedaż pełną fakturą czy zastosować się do transakcji za pomocą faktury uproszczonej (gdy kwota należności nie przekroczy 450 zł lub 100 euro).

Według art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, faktury uproszczone nie mogą zawierać imion i nazwisk lub nazw nabywców towarów lub usług oraz ich adresów, a także danych takich jak:
  • miara i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto),
  • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
  • stawka podatku,
  • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
  • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Dodatkowo nalezy podkreslić, że przy wystawianiu faktury uproszczonej tzeba zamieścić na niej dane, które pozwolą okreslić kwotę podatku dla poszczególnych stawek podatku.

Przepisy ustawy o VAT w art. 106e ust. 6 wskazują także sytuacje, w których nie można wystawić faktur uproszczonych, nawet jeżeli wartość należności jest niewielka. Faktury uproszczonej nie można wystawiać do:

  • sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,
  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
  • sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
  • dostawy towarów i świadczenia usług, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *