Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Co musi zawierać faktura korygująca?

Jak wiadomo, faktura korygująca dotyczy korekty błędów na fakturze pierwotnej. Oznacza to, że fakturę korygującą można poprawić błędy na wystawionej fakturze pierwotnej, która trafiła już do obrotu prawnego – do nabywcy. Co powinno się na niej znaleźć?

Fakturę korygującą może wystawić tylko sprzedawca w określonych sytuacjach:

 • udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 • udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – art. 106j ust. 1 (Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT)


Faktura korygująca powinna zawierać niezbędne dane, takie jak:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”,
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1–6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą,
 4. przyczynę korekty,
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej,
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

 

Dodatkowo podatnik, który udziela opustu lub obniżki ceny (w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie), faktura korygująca, o której mowa w ust. 2:

 • powinna zawierać wskazanie okresu, do którego odnoszą się udzielany opust lub obniżka,
 • może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Ustawa o VAT – art. 106j ust. 3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *