Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

CIT dla spółek komandytowych

CIT dla spółek komandytowych

Pod koniec października 2020 roku polski Sejm uchwalił ustawę, zgodnie z którą został wprowadzony podatek CIT dla spółek komandytowych. Nowe przepisy prawne zgodnie z przyjętymi ustaleniami mają wejść w życie wraz z nastaniem roku 2021, jakkolwiek spółkom przyznano prawo do wybrania, czy zostaną one objęte CIT-em już od stycznia 2021, czy też dopiero od maja tego samego roku. Pomysł opodatkowania CIT-em spółek komandytowych pojawił się już w 2013 roku, jednak ostatecznie zrezygnowano z niego, wprowadzając taki obowiązek od 2014 roku jedynie względem spółek komandytowo-akcyjnych. Powrócono jednak do niego na skutek wzrostu zainteresowania tą formą spółki wśród wspólników. Warto zatem zastanowić się, na czym będzie polegać nowe prawo.

Ogólne zasady

Nie jest jeszcze do końca jasne, jak w praktyce będzie wyglądać opodatkowanie spółek komandytowych CIT-em. Przypuszcza się jednak, że zostaną zastosowane podobne uregulowania, jak w przypadku spółek komandytowo-akcyjnych. Najpierw zatem opodatkowaniu podlega dochód uzyskiwany przez spółkę komandytową zgodnie z obowiązującą stawką 19% lub 9%, a dopiero później podatek dochodowy rozlicza się na poziomie wspólników.

Najprawdopodobniej komplementariusz spółki komandytowej (podobnie jak jego odpowiednik w spółce komandytowo-akcyjnej) zyska prawo do odliczania od swojego podatku należnej jego kwoty w wysokości rozliczonej wcześniej przez spółkę komandytową. Uprawnienie to wynika bezpośrednio z faktu, że osoby te ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę; zajmują się też na bieżąco prowadzeniem jej spraw. W takiej sytuacji dochody, które przysługują komplementariuszowi spółki komandytowej w dalszym ciągu podlegają jednokrotnemu opodatkowaniu.

Komu przysługuje 9-procentowa stawka podatku CIT?

Dziewięcioprocentową stawką podatku CIT objęci są podatnicy, którzy spełniają różne kryteria. Przede wszystkim dotyczy to podatników, którzy zostali utworzeni na skutek przekształcenia się jednej spółki w drugą. Dotyczy to także podatników, na rzecz których wniesiono wkład pieniężny na poczet kapitału. Odnosi się to także do podmiotów wnoszących wkład pieniężny do innych firm, a także podatników, wobec których wydano zlecenie podwykonawstwa. Warto jednak w tym przypadku mieć świadomość możliwości zakwestionowania tego rozwiązania przez organy podatkowe.

Wątpliwości i niejasności

Ministerstwo Finansów wskazuje, że dążenie do wprowadzenia nowych uregulowań prawnych dotyczących objęcia spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych wynika bezpośrednio z ich roli w optymalizacji podatkowej oraz w przenoszeniu zysków do państw, w których stosuje się szkodliwą z punktu widzenia rodzimego systemu fiskalnego konkurencję podatkową. To sugerowałoby, że nowymi regulacjami powinny zostać objęte jedynie te podmioty, w których działa co najmniej jeden zagraniczny wspólnik. W praktyce jednak okazuje się, że obowiązek ten będzie stosowany do wszystkich spółek komandytowych, a nie tylko tych, w których występują podmioty zagraniczne. W takiej sytuacji można przypuszczać, że za wprowadzeniem nowelizacji stało jedynie dążenie do zwiększenia obciążeń podatkowych przedsiębiorców.

Kolejnym argumentem przedstawionym przez Ministerstwo Finansów było dążenie do wyrównania szans dla właścicieli firm, które nie biorą udziału w żadnych szczególniejszych strukturach podatkowych. Trzeba mieć jednak świadomość, że spośród wszystkich dostępnych rodzajów spółek spółki komandytowe w Polsce cieszą się ogromną popularnością, ustępując pod względem liczebności jedynie spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością. Właściwie każdy przedsiębiorca, który tylko wyrazi taką chęć, ma możliwość działania w charakterze spółki komandytowej. Załatwienie różnych formalności i procedur trwa niezbyt długo.

Zasadniczo nie ma zatem potrzeby włączania podmiotów zagranicznych w struktury spółki komandytowej. Łącząc spółkę komandytową ze spółką z.o.o, którą można uczynić komplementariuszem, zyskuje się bardzo wygodną formę działalności, polegającą na ograniczeniu odpowiedzialności za zobowiązania spółki, jednokrotnym opodatkowaniu dochodów oraz elastyczność w regulowaniu zasad podziału zysków oraz prawnej sytuacji wszystkich wspólników zrzeszonych w strukturach spółki.

Wprowadzanie zmian w trudnym czasie

Eksperci wskazują, że wprowadzenie nowych regulacji prawnych w trudnej sytuacji gospodarczej, w jakiej znajdują się globalne rynki na skutek trwającej już od wielu miesięcy pandemii koronawirusa może być w praktyce znacznie utrudnione. Dodatkowo problemem okazuje się także niejasność wielu przepisów oraz ich niekompletność. W sytuacji, gdy wiele firm na skutek kryzysu znajduje się na etapie reorganizacji, przydałoby się, aby tak ważne kwestie, jak sprawy podatkowe, były dla wszystkich właścicieli firm jasne. Tylko w takim przypadku mogą oni dokonać najlepszego dla siebie wyboru formy działalności. W sytuacji trwającej niepewności co do systemu podatkowego., wiele inwestycji zostaje bezterminowo wstrzymanych.

Źródła:

1. https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/4717436,CIT-dla-spolek-komandytowych-od-2021-r-Jakie-skutki.html (dostęp z dnia 02.12.2020 r.)

2. https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/4718941,CIT-od-spolek-komandytowych-a-przeksztalcenie-spolki.html (dostęp z dnia 31.11.2020 r.)

3. https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1495796,spolka-komandytowa-cit-2022.html (dostęp z dnia 03.12.2020 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *