O jakich terminach podatnik musi pamiętać?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością spełniania szeregu zobowiązań wobec państwa. Przedsiębiorcy zobligowani są m.in. do płacenia obowiązkowych składek ubezpieczeniowych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT (o ile nie jest zwolniony podmiotowo lub przedmiotowo z jego uiszczania). Dodatkowo raz na rok należy składać zeznanie podatkowe do …