Forma prowadzenia rachunkowości – czyli kto jest zobowiązany do prowadzenia KPiR ?

W celu ustalenia podstawy opodatkowania u przedsiębiorcy niezbędna jest odpowiednia ewidencja. Przedsiębiorcy mają do czynienia z trzema rodzajami prowadzenia ewidencji (używanych w rachunkowości). Przedsiębiorcy powinni prowadzić jedną z nich (z wyjątkiem osób opodatkowanych kartą podatkową): 1) ewidencja przychodów (sprzedaży) – przy ryczałcie ewidencjonowanym, 2) podatkowa księga przychodów i rozchodów – …