W jaki sposób określać termin wypłaty wynagrodzenia?

Na wstępie warto podkreślić, że ciąży na pracodawcy obowiązek wypłaty wynagrodzenia w miejscu, terminie i czasie określonym w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy (art. 86 §1 KP). Jak wynika z art. 85 § 1 i 2 K.p. wypłaty wynagrodzenia dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w …