Amortyzacja leasingowego środka trwałego

Przedsiębiorca może skorzystać z leasingu, aby zakupić środek trwały niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednakże pojawia się tu często pytanie: czy można taki środek amortyzować i jak prowadzić taką ewidencję? Na początek należy podkreślić, że istnieją dwa rodzaje leasingu – finansowy i operacyjny. Zawierana umowa leasingowa oznacza, iż leasingodawca oddaje …