Czy na fakturze korygującej musi pojawić się uzasadnienie przyczyny korekty?

Każda faktura korygująca musi obowiązkowo posiadać przyczynę poprawy faktury, a więc musi posiadać uzasadnienie. Dany przepis wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku. Wcześniej przyczyna korekty była niezbędna tylko na korekcie, której zapisy prowadziły do zmniejszenia VAT. Obecnie przyczyna korekty, bez względu na podstawę jej przeprowadzenia, zawsze musi …