Jak rozliczyć stratę podatkową?

Podatnicy (przedsiębiorcy) rozliczający się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej lub podatku liniowego, obliczają podatek dochodowy od dochodu uzyskanego w danym okresie. Podstawą opodatkowania jest więc różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Jeśli wydatki będą wyższe od przychodów, wystąpi strata podatkowa. Strata podatkowa jest więc minusową …