Co to jest WIS?

WIS to skrót od wyrażenia oznaczającego wiążącą informację stawkową. Pod pojęciem tym zwykle kryje się specjalna decyzja, na mocy której podatnicy mogą w prostszy i szybszy sposób niż dotychczas skorzystać z przepisów odnoszących się do kwot VAT, licząc przy tym na pełną ochronę prawną we wspomnianym zakresie. WIS posiada moc …

Samofakturowanie

Faktura jest dokumentem, który potwierdza dokonana transakcje między stronami sprzedawca-nabywca. Zazwyczaj jest ona wystawiana przez sprzedawcę, który świadczy dane usługi i dokonuje dostawy towarów. Jednakże w przepisach prawa, dokładnie w ustawie o VAT widnieje zapis, iż możliwe jest również wystawienie faktur (i nie tylko) przez nabywcę danego towaru bądź usługi. …