Ewidencja wyposażenia

Co zaliczyć do wyposażenia? Wyposażenie to inaczej składniki majątku, które wykorzystywane są do prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie są uznane (ani ewidencjonowane) jako środki trwałe. Dodatkowo ich wartość początkowa musi przekraczać kwotę 1 500zł, a ich okres użytkowania musi być krótszy niż rok. Jak wygląda ewidencja wyposażenia? Jak już wyżej …