Wydatki na naukę języków obcych a koszty podatkowe

Dokumenty dotyczące pełnomocnictwa (ogólne, szczególne i do doręczeń) już niedługo będą przesyłane drogą elektroniczną. Już na początku nowego roku (z dniem 1 stycznia 2016 roku) wejdzie w życie rozporządzenie pozwalające na powyżej opisaną możliwość. Dla przykładu: Osoba, która chce skorzystać z kursu nauki wybranego języka obcego, ponieważ jest to niezbędne …