Ustalenie wartości środka trwałego przez rzeczoznawcę

Zanim przystąpimy do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, istotne jest prawidłowe ustalenie początkowej wartości wszystkich środków trwałych. Od tego zależy bowiem możliwość zaliczenia amortyzacji do kosztów uzyskania przychodów. Trzeba pamiętać o tym, że tego rodzaju odpisami należy objąć wszystkie środki trwałe, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, których prognozowany czas użytkowania przekracza okres …