Świadczenie usług drogą elektroniczną – a obowiązki przedsiębiorcy

Jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą, w trakcie której całość lub część oferowanych klientom usług świadczysz drogą elektroniczną, powinieneś wiedzieć, że wiąże się to z koniecznością spełnienia określonych wymagań. Większość z nich dąży do zagwarantowania możliwie jak największej przejrzystości i transparentności działalności, która ze względu na swą specyfikę w dużej mierze …