Sprzedaż wysyłkowa – opodatkowanie i ewidencja w KPiR

Sprzedaż w podatkowej księdze przychodów i rozchodów Sprzedaż wysyłkowa należy do jednego z rodzajów sprzedaży detalicznej. Transakcji dokonuje się poprzez Internet, drogą pocztową lub telefonicznie. Klient wyboru dokonuje na podstawie przesłanej oferty, katalogu bądź też poprzez strony internetowe. Stronami sprzedaży są sprzedawca i nabywca. Sprzedawca wysyła towar za pośrednictwem kuriera …