Jak obliczyć odsetki umowne?

Odsetki umowne to takie odsetki, które naliczane są do nieterminowych zapłat, ale określane są w umowie przez dwie strony według ich indywidualnego sposobu naliczania (osoby wskazują procentowo lub w postaci wielokrotności wysokość odsetek) – czyli zupełnie inaczej niżeli jest to przewidziane ustawowo. Przedsiębiorcy mogą między sobą ustalić wysokość odsetek, niemniej …