Powraca wersja papierowa deklaracji CIT – 8

Już od 25 października 2019 r. niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mogli składać zeznania CIT-8 w postaci papierowej. Ministerstwo Finansów powiadamia, że ustawą z dnia 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. …