Kto może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne ?

O świadczenie pielęgnacyjne może ubiegać się osoba, która zrezygnuje z etatu bądź innej formy zatrudnienia w celu sprawowania osobistej opieki nad niepełnosprawnym. Prawo do takiego świadczenia przysługuje tylko określonej grupie opiekunów. Komu zatem przysługuje świadczenie pielęgnacyjne ? Otrzymanie świadczenia uwarunkowane jest przede wszystkim tym, czy osoba legitymująca się orzeczeniem o …