Odwołanie od decyzji urzędu skarbowego – co warto wiedzieć?

Urząd skarbowy niemal każdego dnia wydaje różnego rodzaju decyzje. Niekiedy są one zgodne z prawem, a podatnicy nie mają co do nich żadnych uwag czy zastrzeżeń, w pełni zgadzając się z zaistniałym stanem rzeczy. Czasem jednak określone decyzje mogą się im wydać niesprawiedliwe lub błędne, może też zachodzić co do …

Kary zastosowane w umowie zlecenia w praktyce

Przy zawieraniu umów-zlecenie przedsiębiorcy często zastanawiają się, czy jest możliwe skuteczne zabezpieczenie własnych interesów przed różnymi nieprzewidzianymi zdarzeniami. Ich obawy w szczególności wzbudza realna możliwość wykorzystania przez zleceniodawców zdobytych w trakcie współpracy z firmą informacji odnoszących się na przykład do najnowszych rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych. Może również zdarzyć się, że …

Najem okazjonalny – czym jest i kiedy się go stosuje?

Wynajem mieszkania czy innego lokali użytkowego z reguły stanowi jedną z najczęściej stosowanych form użytkowania danej nieruchomości. Forma ta przynosi określone korzyści zarówno podmiotom najmującym, jak i samym najemcom. Ci pierwsi bowiem wciąż pozostają formalnie właścicielami danego mieszkania, równocześnie czerpiąc określone korzyści materialne z tytułu ich udostępniania innym osobom do …

Do, kiedy podpisać sprawozdanie ? Do, kiedy złożyć do Urzędu Skarbowego a do, kiedy do KRS?

Dla dużej części firm koniec roku kalendarzowego wiąże się z koniecznością dopełnienia kilku formalności, jeśli chodzi o sprawozdawczość finansową. W sprawozdaniach finansowych zamieszcza się najbardziej elementarne informacje odnoszące się do rocznej działalności przedsiębiorstwa pod względem finansowym. W przypadku gdy rok obrotowy firmy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym, za dzień bilansowy …

Wprowadzanie obowiązkowych kas fiskalnych online i zmiany oznaczeń stawek VAT

Konieczność ewidencjonowania przez przedsiębiorstwa sprzedaży w przypadku osób fizycznych wynika z art. 111 ust 1 ustawy o VAT, a od majowej nowelizacji, ustawodawca nakłada dodatkowe obowiązki na grupy podatników, których będzie obejmować nakazem posiadania kas fiskalnych online. Z czasem obowiązek ten, będzie prawdopodobnie obejmował wszystkich podatników, gdy w 2023 roku …

Co to jest JPK_VDEK i jakie zmiany przyniesie jego wprowadzenie?

Na początku przyszłego roku wejdą zmiany dotyczące uproszczenia systemu podatkowego w Polsce. Jak zapowiada Ministerstwo Finansów, pierwszym krokiem ku zmianie ma być nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego JPK_VDEK, a termin tych zmian przypada na 1 stycznia 2020 roku. Zmiana ta zmniejszy zakres obowiązków względem fiskusa, ponieważ JPK_VDEK ma zastąpić obecny …

Split Payment – zmiany od 2020 roku

Komisja Europejska wydała zgodę na wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności w VAT jako obowiązku. Obowiązkowy split payment obejmie branże szczególnie narażone na nadużycia w VAT. Nowe przepisy mają zostać wprowadzone w styczniu 2020 roku. Czym jest split payment? Mechanizm podzielonej płatności został wprowadzony w lipcu 2018 roku, ale dotychczas jego stosowanie …

Paragony fiskalne z numerem NIP – nowe zmiany w 2019

Jakiś czas temu w polskim sejmie przedstawiono projekt zmiany ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt ten zakładał wprowadzenie od początku 2019 roku pewnych przeobrażeń w przepisach odnoszących się do wystawiania faktur do paragonów. W tych regulacjach wyszczególniono konieczność umieszczania na paragonie numeru NIP nabywcy w sytuacji, gdy chciał …

Czy darowizna od rodziców musi być opodatkowana?

Darowizna w najbliższej rodzinie jest zwolniona od podatku, jednak należy pamiętać, że żeby uniknąć opodatkowania, trzeba dokonać pewnych formalności w urzędzie skarbowym. Warto też poznać wysokość kwot zwolnionych od podatku, które zależne są od grupy podatkowej, w jakiej znajduje się darczyńca. W takim razie, czy darowizna od rodziców jest opodatkowana …

Opodatkowanie osoby zagranicznej, nierezydenta i rezydenta – jak to wygląda w praktyce

Integracja Polski z Unią Europejską, która nastąpiła w maju 2004 roku, na zawsze zmieniła oblicze naszej rodzimej gospodarki. W dotąd zamkniętym centralnie planowanym systemie gospodarczym pojawiły się zupełnie nowe, zagraniczne firmy. Coraz częściej zaczęli do nas przyjeżdżać obcokrajowcy, aby zamieszkać tutaj na stałe i podjąć pracę zarobkową. W takiej sytuacji …