Kiedy wystawić fakturę zaliczkową, a kiedy fakturę końcową?

Zlecenia realizowane przez firmy mogą być opłacane w całości już po ich wykonaniu, niekiedy jednak zleceniobiorcy żądają opłacenia części należności z góry, jeszcze przed dostawą towaru lub realizacją usługi. Biorąc pod uwagę drugą sytuację, niekiedy pojawia się konieczność opłacenia tzw. faktur zaliczkowych, które odnoszą się do określonych, jeszcze niesfinalizowanych dostaw.