Staż pracy – czym jest oraz z czego się składa

Staż pracy to łączna długość okresów zatrudnienia, która ma istotne znaczenie przy ustalaniu uprawnień pracowniczych, np. takich jak prawo do urlopu wypoczynkowego. Do okresu zatrudnienia wlicza się wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.