Kiedy wystawiany jest aneks do umowy?

Podpisując umowę o pracę, nie zawsze możemy przewidzieć, że z biegiem dłuższego lub krótszego czasu jej warunki mogą ulec modyfikacjom, z różnych zresztą powodów. W takim wypadku zaistniałe zmiany należy odpowiednio potwierdzić na piśmie. Ponieważ jednak brzmienia podpisanej pierwotnie umowy nie można zmienić, a nie zawsze w praktyce opłaca się …