Bilans

Sporządzenie bilansu jest obowiązkowe, a bilans musi zawierać ściśle określone elementy. Prowadząc samodzielnie księgowość (lub będąc księgowym), należy posiadać pełne informacje na temat tego, jakie elementy musi zawierać bilans, na jaki dzień musi być sporządzony, jakie są zasady bilansowe i inne.