Umowa zlecenie a zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy jest świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (bądź pracodawcę) osobom objętym ubezpieczeniem społecznym (obowiązkowym lub dobrowolnym), które stały się niezdolne do wykonywania pracy w okresie trwania ubezpieczenia chorobowego. Jakie warunki musi spełniać osoba świadcząca pracę na umowę zlecenie żeby mogła otrzymać świadczenie?