Jakie istnieją dokumenty magazynowe przyjęcia?

Dokumenty magazynowe przyjęcia zwiększają stan produktów na magazynie. W związku z tym nazywamy je rodzajem dokumentów przychodowych. Przychodowe dokumenty wprowadzają (z zewnątrz lub wewnątrz) ilości danych produktów do magazynu, zwiększają ich stan. Jakie wyróżniamy rodzaje dokumentów magazynowych przychodowych?