Czy dokonuje się zaokrągleń w rejestrach VAT i deklaracjach?

Zgodnie z ustawą o VAT przedsiębiorcy, którzy wystawiają oraz otrzymują jakiekolwiek faktury sprzedażowe i zakupowe, są zmuszeni do prowadzenia rejestrów sprzedaży i zakupów VAT. W związku z powyższym kwoty jakie ujmowane są na fakturach zaokrągla się do pełnych groszy. Co oznacza, że kwoty te pojawią się w ewidencjach podatku VAT również …