Leasing operacyjny a leasing finansowy – znaczenie oraz różnice

Leasing jest to umowa między finansującym, czyli leasingodawcą, a korzystającym, czyli leasingobiorcą. Polega na przekazaniu przedmiotu w użytkowanie drugiej stronie w zamian za opłatę rat leasingowych. Jest on korzystną formą na początku prowadzenia działalności, a także w czasie największego rozwoju firmy. Przy użyciu leasingu można kupić auto osobowe, ciężarowe, różnego …