Koszty uzyskania przychodów – szczegółowe informacje

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlatego też definicja ta znajduje zastosowanie w art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Artykuł ten zawiera …