Badanie sprawozdania finansowego w 2020 roku – jak to wygląda?

Przedsiębiorstwa po zakończeniu każdego okresu podatkowego przypadającego na dany rok zobowiązane są do sporządzenia sprawozdania finansowego stworzonego w oparciu o wyniki przeprowadzonego spisu z natury. Zanim takie sprawozdanie zostanie ostatecznie zatwierdzone, wymaga się, aby zostało ono poddane szczegółowemu badaniu przez biegłych rewidentów. Zobligowanie takie wynika wprost z obowiązującej aktualnie ustawy …