Jak obliczyć wynagrodzenie, zasiłek?

Pracodawca jest zobowiązania do wypłacenia wynagrodzenia pracownikowi, który chwilowo stał się niezdolny do pracy z powodu choroby. Pracodawca jest zmuszony do wypłacenia wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek: choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie …