Potwierdzenie odbioru korekty faktury – elektronicznie, tradycyjnie

Wszelkie zwroty towarów czy też zmiany cen konkretnych produktów – spowodowane udzielonymi rabatami, mogą być dokumentowane poprzez fakturę korygującą. Jak wspomniano już we wcześniejszych artykułach – nie ma obowiązku podpisu faktur ani umieszczania na nich pieczątek. Tak więc przy fakturach korygujących obowiązek ten również został zniesiony. Jednakże przedsiębiorca, który chce obniżyć …

WDT w 2020 roku

Jakiś czas temu Unia Europejska zdecydowała o przyjęciu całego szeregu zmian naprawczych określanych ogólnym mianem Quick Fixes. Modyfikacje te dotyczą dotychczas stosowanych uwarunkowań zwolnień dla Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów. Analizując napływające ze wspólnotowego rynku dane ekonomiczne, specjaliści stwierdzili bowiem, że należy dołożyć wszelkich starań, aby maksymalnie uprościć prowadzenie działalności handlowej o …