Opłata recyklingowa a rejestracja BDO – czy to konieczne

W ostatnich latach coraz większą uwagę przywiązuje się do kwestii ochrony środowiska, próbując na różne sposoby uniknąć jego degradacji. Te dążenia znajdują swoje odzwierciedlenie także w rozmaitych regulacjach prawnych odnoszących się do przeciwdziałania nadmiernej produkcji odpadów, zwłaszcza tych, które nie są biodegradowalne. W tym aspekcie na szczególną uwagę zasługują przepisy …