Najczęściej popełniane błędy w księgowości firmy

Przedsiębiorcy, którzy są właścicielami jednoosobowej działalności gospodarczej, niekiedy decydują się na samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych. Oczywiście, przysługuje im do tego pełne prawo, warto jednak wziąć pod uwagę możliwość popełnienia ewentualnych pomyłek, które przydarzają się często zwłaszcza tym osobom, u których znajomość zasad prowadzenia księgowości jest mocno ograniczona. Właściciele firm, którzy …