Podpis wystawcy i odbiorcy na fakturze – czy jest wymagany?

Już od wielu lat (dokładnie od 2004 roku) nie obowiązuje wymóg podpisów na dokumentach potwierdzających zawarcie transakcji między stronami. Kiedyś wymagany był na dokumentach podpis odręczny wystawiającego fakturę wraz z pieczątką – obecnie, wymóg ten został zniesiony. Ani sprzedawca ani odbiorca nie mają obowiązku podpisywania dokumentów. Można zatem założyć, że …