Co to jest kompensata?

To sytuacja, w której dwie osoby są dla siebie jednocześnie dłużnikami i wierzycielami. Każda z tych osób może potrącić swoja wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości (oznaczone tylko, co do gatunku). Mówiąc w skrócie jest to metoda rozliczeń zobowiązań. Chodzi …

Czym jest podatek akcyzowy?

W polskim systemie fiskalnym funkcjonują różnego rodzaju podatki pośrednie oraz bezpośrednie. Do tych pierwszych obok podatku od towarów i usług VAT zalicza się również akcyzę. Jest to podatek, który co do zasady nakłada się na dobra, których spożycie z różnych powodów powinno zostać ograniczone. Dotyczy to również tych towarów i …