Rejestr VAT – zakup i sprzedaż

Kto musi prowadzić rejestr VAT i po co? Jednym z obowiązków przedsiębiorców, którzy sprzedają towary i/lub usługi opodatkowane VAT-em jest prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Na podstawie takiej ewidencji (rozliczenia miesięcznego, kwartalnego lub rocznego) następnie sporządza się deklaracje podatkową (VAT-7, VAT-7K). Oczywiście obowiązek prowadzenia w/w ewidencji nie dotyczy podatników, …