Leasing operacyjny a finansowy

Istnieją dwa rodzaje leasingu – operacyjny (tzw. bieżący; całość raty w koszt) i finansowy (tzw. kapitałowy; zaliczana do KUP część przypadająca na koszt finansowy leasingu, bez uwzględnienia spłaty wartości początkowej leasingowego składnika majątku). To jaka forma zostanie wykorzystana, zależy tylko i wyłącznie od podatnika, który korzysta z umowy leasingu, który …