Jak obliczyć odsetki ustawowe?

Odsetki ustawowe należą się wtedy, gdy strony nie określają w umowie, jaka jest wysokość odsetek. Wtedy właśnie należą się odsetki ustawowe i ich wysokość określana jest przez rozporządzenie Rady Ministrów, obecnie jest to wysokość 8% w skali roku. Odsetki ustawowe regulowane są przez przepisy Kodeksu cywilnego, więc stosuje się je …