Wszystko, co musisz wiedzieć o karach umownych w świetle podatku dochodowego

Pod pojęciem kar umownych zwykle rozumie się zawarte w umowie należne kwoty, które jedna ze stron transakcji będzie mogła pobrać od drugiej strony, jeśli dane zobowiązanie nie zostanie należycie spełnione. Czasem w trakcie realizacji projektu jego wykonawca rezygnuje ze współpracy ze zleceniodawcą, narażając się tym samym na konieczność zapłacenia kary …