Do, kiedy podpisać sprawozdanie ? Do, kiedy złożyć do Urzędu Skarbowego a do, kiedy do KRS?

Dla dużej części firm koniec roku kalendarzowego wiąże się z koniecznością dopełnienia kilku formalności, jeśli chodzi o sprawozdawczość finansową. W sprawozdaniach finansowych zamieszcza się najbardziej elementarne informacje odnoszące się do rocznej działalności przedsiębiorstwa pod względem finansowym. W przypadku gdy rok obrotowy firmy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym, za dzień bilansowy …