Praca w godzinach nadliczbowych – jak wyliczyć rekompensatę

W większości zawodów liczba przepracowanych w ciągu tygodnia godzin nie przekracza 40, przy czym najczęściej stosuje się ośmiogodzinny dzień pracy. Niekiedy jednak pracodawcy domagają się od swych podwładnych wykonywania obowiązków służbowych w tzw. nadgodzinach, czyli godzinach nadliczbowych.