Czy do umowy zlecenia trzeba prowadzić ewidencję czasu pracy?

Jeszcze nie tak dawno temu zleceniodawcy przy zawieraniu umowy zlecenie z osobami fizycznymi wykonującymi dla nich określone projekty nie mieli obowiązku prowadzenia ewidencji godzin czasu pracy. Brak takiego wymogu dla jednych stanowił duże udogodnienie, dla innych jednak wiązał się z pewnymi utrudnieniami.