Odwrotne obciążenie

Odwrotne obciążenie dotyczy przeniesienia obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Ta transakcja odbywa się pomiędzy przedsiębiorcami (osobami prowadzącymi działalność gospodarczą). Bowiem nie można wystawić takiej dla osoby prywatnej (nieprowadzącej działalności).