Co to jest ewidencja środków trwałych?

W ewidencji ŚT (Środków Trwałych) i WNiP (Wartości Niematerialnych i Prawnych) rejestrowane są środki trwałe (oraz WNiP), których wartość przekracza 3500 zł netto – dla czynnych podatników VAT oraz 3500 zł brutto – dla podatników zwolnionych. Przy czym należy podkreślić, że okres użytkowania ww. środków trwałych przekracza rok.