Jak wycenić remanent?

Po sporządzeniu remanentu (inwentaryzacja, spis z natury) należy go wycenić, tak aby możliwe było jego zaksięgowanie w KPiR. Aby zacząć wyceniać remanent, należy rozłożyć go na czynniki pierwsze, a więc różne grupy — materiały  i towary handlowe, półwyroby i wyroby gotowe, produkcja niezakończona i zwierzęca, odpady użytkowe. Do każdej powyższej grupy …