Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Zmiany w kodach z tytułu ubezpieczenia – informacja ZUS

Zmiany w kodach z tytułu ubezpieczenia – informacja ZUS

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 3 lipca 2023 r. wprowadza nowe kody tytułów ubezpieczenia oraz modyfikacje w opisach niektórych z nich​​​​​​​.

Nowelizacja wynika, ze zmian jakie wprowadzono do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, które z kolei wprowadziła nowela ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

Nowe kody będą mieli m.in. studenci lub doktoranci, którzy w Polsce kształcą się oraz absolwenci, którzy odbywają obowiązkowy staż.

Inne zmiany wynikają ze zmian dokonanych w Kodeksie pracy ustawą z dnia 9 marca 2023 r. Nowe przepisy wprowadzają zmiany dotyczące kodów ubezpieczeń, świadczeń. Dodano również nowe oznaczenia np. nowy kod dla urlopu opiekuńczego, który obowiązuje od kwietnia 2023 r.

Nowe kody tytułu ubezpieczenia obowiązują dla poniższych ubezpieczonych:

09 42 – osoba niepobierająca zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3–6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, niepodlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, której nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne,

18 23 – student lub doktorant, który odbywa kształcenie w Rzeczypospolitej Polskiej, absolwent, który odbywa w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż, oraz odbywający kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmienione opisy kodów tytułów ubezpieczenia obowiązują dla poniższych ubezpieczonych:

11 10 – żołnierz niezawodowy w służbie czynnej oraz żołnierz odbywający zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia,

18 11 – student lub doktorant, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

18 12 – doktorant, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne,

21 10 – dziecko, uczeń, absolwent odbywający w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż oraz osoba odbywająca kurs języka polskiego lub kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

22 10 – kombatant lub osoba represjonowana albo działacz opozycji antykomunistycznej lub osoba represjonowana z powodów politycznych, których nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne,

25 10 – emeryt lub rencista zamieszkały w Rzeczypospolitej Polskiej, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

25 11 – emeryt lub rencista zamieszkały w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Źródła:

https://www.zus.pl/-/zmiany-w-zakresie-kod%C3%B3w-tytu%C5%82%C3%B3w-ubezpieczenia-od-5-sierpnia-2023-r. dostęp z dnia 24.02.2023

https://www.prawo.pl/kadry/zmiany-w-zakresie-kodow-tytulow-ubezpieczenia-od-kiedy,522518.html dostęp z dnia 24.08.2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *