Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Okay!

Czy pracodawca może udzielić urlopu na niepełny dzień pracy?

Czy pracodawca może udzielić urlopu na niepełny dzień pracy?

Często pracownicy zadają sobie pytanie czy mogą wziąć urlop na pół dnia.

Tym bardziej, że w dzisiejszych czasach pracownicy cenią sobie u pracodawcy swobodę w podejmowaniu decyzji o formie współpracy oraz zakresie organizacji pracy. Służyć to ma do tego, aby zachęcić pracowników do podejmowania pracy u konkretnego pracodawcy a także aby zatrzymać już zatrudnionych. Coraz częściej spotkać się można ze stosowanymi formami takimi jak: elastyczne godziny pracy, formy zatrudnienia, płace i rodzaje oferowanych benefitów.

Jak wiadomo kodeks pracy gwarantuje pracownikowi prawo do wypoczynku, co zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy i o urlopach wypoczynkowych.

Podążając za art. 152 k.p. stwierdzić można, że pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Tak więc zasadą jest urlop nieprzerwany. Jednak należy pamiętać, iż zgodnie z art. 162 Kodeksu pracy na wniosek pracownika urlop może zostać podzielony na części. W takiej sytuacji jednak, co najmniej jedna część wypoczynku powinna przynajmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Prawo do urlopu wypoczynkowego ukształtowano w przepisach tak, aby urlop nie mógł zostać podzielony wyłącznie na wiele krótkich okresów. Co ma na celu realny wypoczynek pracownika. 

W myśl art. 154 Kodeksu pracy pracownik ma prawo do 20 bądź też 26 dni urlopu wypoczynkowego w skali roku kalendarzowego, unormowane jest to tym, czy urlopowy staż pracy jest krótszy, czy też dłuższy niż okres 10 lat. 

W przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar urlopu ustalany jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika.

Urlop udzielany jest w dni, które stanowią dla pracownika dni pracy, zgodnie z obowiązującym go kalendarzem czasu pracy. Tak więc dotyczy to wyłącznie dni roboczych dla pracownika.

Zaznaczyć należy, że urlop udzielany jest w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. 

Tak więc jak najbardziej na miejscu jest pytanie: Urlop na pół dnia – czy pracodawca może go udzielić?

W odpowiedzi na powyższe pytanie, zgodnie z Kodeksem Pracy tj. art. 154, stwierdzić możemy, że dopuszczalne jest udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być urlop udzielony. W takim przypadku pracownik może zwolnić się z części dnia pracy. Korzystanie z urlopu w taki sposób oznacza, że w danym dniu pracownik rozpocznie pracę odpowiednio później bądź też zakończy ją odpowiednio wcześniej.   

Przykład  
Pracownikowi zatrudnionemu w równoważnym systemie czasu pozostało 6 godzin urlopu do wykorzystania. W poniedziałek miał pracować 8 godzin. Poprosił przełożonego o urlop tego dnia. Urlop został pracownikowi udzielony. Jednak tylko na część dnia (6 godzin), ze względu na to, iż tylko taki wymiar urlopu pozostał pracownikowi do wykorzystania. Na pozostałe 2 godziny musiał przyjść do pracy.

Warto tutaj dodać, iż może być też tak, że pracodawca zwyczajnie zezwoli swojemu pracownikowi na to, by wyszedł z pracy na kilka godzin i uzna te godziny, jako usprawiedliwioną, płatną nieobecność.

Podsumowując: Udzielenie urlopu na połowę dnia pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy liczba godzin urlopu pozostałych do wykorzystania jest mniejsza niż liczba godzin, które pracownik miałby przepracować, zgodnie z jego rozkładem czasu pracy w dniu, na który udzielany jest urlop.

Dlatego też powyższa zasada obowiązuje bez względu na to, czy jest to planowany urlop, czy też wolne na żądanie. W przypadku, gdy pracownik potrzebuje kilku godzin urlopu np. 4 w ciągu dnia może skorzystać z innej dostępnej opcji jaką jest zwolnienie na załatwienie spraw osobistych. Zwolnienia takiego pracodawca udzielić może na wniosek pracownika. Przy czym pamiętać należy, iż uzyskane wolne w taki sposób należy odpracować w innym terminie, jednak nie później niż do końca okresu rozliczeniowego. Natomiast jeśli z pewnych przyczyn lub powodów nie jest to możliwe, pracownik wtedy musi się pisemnie zobowiązać do odpracowania zwolnienia w następnym lub kolejnym okresie rozliczeniowym.

Źródła:

  1. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-pracy-16789274/art-154-2 (dostęp z dnia 25.08.2023).
  2. https://accace.pl/urlop-wypoczynkowy-na-pol-dnia-pracy/ (dostęp z dnia 25.08.2023).
  3. https://wyrwanezkodeksu.pl/blog/2022/04/11/urlop-wypoczynkowy-na-czesc-dnia/ (dostęp z dnia 28.08.2023).
  4. https://www.infor.pl/prawo/praca/urlopy-pracownicze/5775155,urlop-na-pol-dnia-jak-wnioskowac-o-wypoczynek-na-godziny.html (dostęp z dnia 28.08.2023).
  5. https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1335867,urlop-wypoczynkowy-w-wymiarze-godzinowym.html (dostęp z dnia 29.08.2023).
  6. https://www.rp.pl/prawo-pracy/art37379471-urlop-na-zadanie-tez-udzielany-jest-w-godzinach (dostęp z dnia 29.08.2023).
  7. https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00134 (dostęp z dnia 29.08.2023).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *