Jakie są warunki prowadzenia i opodatkowania handlu w Internecie?

Osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą ma obowiązek wyboru formy podatku dochodowego oraz sposobu prowadzenia księgowości. Obowiązuje to obydwie grupy podatników – tych, którzy prowadzą działalność stacjonarnie i tych, którzy prowadzą ją tylko elektronicznie. Nie istnieją oddzielne zasady dla działalności prowadzonych w formie stacjonarnej, a elektronicznej, zasady są te same i odnoszą się do …

Jak prawidłowo wystawić e-fakturę?

Każdy przedsiębiorca, który posiada status czynnego podatnika VAT zmuszony jest do wystawiania faktur. Dodatkowo osoby, które są zwolnione z VAT również mogą obecnie wystawiać faktury – ale nie muszą. Faktury mogą być wystawiane w formie papierowej lub elektronicznej, w tej drugiej mamy właśnie do czynienia z pojęciem e-faktury. E-faktura powinna zawierać …

Program do magazynu

Firmy bardzo często zastanawiają się nad tym jaki mają wybrać program do zarządzania magazynem. Najlepiej zacząć od początku – uświadomić sobie co tak naprawdę potrzebujemy teraz, co będziemy potrzebowali w przyszłości, a wtedy sprawdzić jaki program jest w stanie to zaoferować.

Gdzie można zaliczyć wydatki ponoszone na usługi pocztowe?

Niestety nie ma katalogu kosztów pośrednich, do których można zaliczyć wszelkie wydatki poniesione na usługi pocztowe lub kurierskie. Jednakże można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, ponieważ są bezpośrednio związane z zarządem firmy. Aby skorzystać z tej możliwości, należy spełnić pewne wymogi — wykazanie związku z uzyskanymi przychodami oraz jego …

Co jeżeli nie zapłacę składek ZUS w terminie?

Każdy podmiot zobowiązany jest do realizacji określonych przez ustawy obowiązków względem płacenia składek w określonych terminach za każdy miesiąc kalendarzowy. Oczywiście za niewykonywanie obowiązków wobec ZUS, a więc za niewywiązywanie się z nich, istnieją w konsekwencji dla danego podmiotu pewne sankcje.