Co to jest kilometrówka dla celów PIT?

Podatnicy używający prywatnych samochodów do celów działalności gospodarczej, nie prowadzący ewidencji środków trwałych, muszą w jakiś sposób wykazać przebieg swojego pojazdu. Do tego celu służy im ewidencja przebiegu pojazdu (tzw. „kilometrówka”), w której wykazują faktyczny przebieg pojazdu. W tzw. „kilometrówce” wystawianej co miesiąc, ujmuje się trasy przejazdu, cel, liczbę faktycznie przejechanych kilometrów itp.

Jakie dane na refakturze?

Refakturowanie polega na odsprzedaniu innej osobie nabytej przez przedsiębiorcę usługi. Zazwyczaj refakturowane są usługi, ale nie ma zakazu do refakturowania także zakupionych towarów. Refaktura jest więc dokumentem, za pomocą którego podatnik przenosi koszty odsprzedaży usługi (zakupionych towarów) dla innego podmiotu.

Kto podpisuje PIT 4R?

PIT-4R złożony może być w formie elektronicznej lub tradycyjnej i jest to zależne od wielkości firmy, a dokładniej zatrudnionych w niej pracowników. Małe firmy zatrudniające do 5 pracowników – mają możliwość wyboru formy złożenia druku PIT-4R, natomiast duże podmioty zatrudniające więcej niż 5 pracowników, muszą składać druk tylko elektronicznie. Oby …